Janssen Uitvaartverzorging

Nieuws

Het nut van tranen

Bij verdriet horen tranen. Maar waarom eigenlijk? Hebben tranen enig nut? Voel je je na een enorme huilbui echt beter dan daarvoor? En als dat zo is, waarom huilen dieren dan niet?

Over tranen en huilen doen de nodige ‘waarheden’ de ronde. Huilen is gezond, is er zo eentje. Er worden namelijk afvalstoffen afgevoerd en je voelt je opgelucht na afloop. Maar in zijn boek Tranen – Waarom mensen huilen stelt hoogleraar emoties en welbevinden Ad Vingerhoets dat er geen enkel bewijs is voor deze bewering. Als er al afvalstoffen worden afgevoerd via tranen, dan gaat het om heel kleine hoeveelheden. Aan de andere kant zijn er wel degelijk aanwijzingen dat huilen effect heeft op stresshormonen en immuunreacties. Er is simpelweg te weinig onderzoek naar huilen verricht om iets over het gezondheidseffect te kunnen beweren, aldus Vingerhoets.

Twee soorten tranen

Maar waar komen die waterlanders eigenlijk vandaan? Er zijn twee soorten tranen: basale tranen en reflextranen. Basale tranen worden continu aangemaakt om te voorkomen dat je ogen uitdrogen. Reflextranen worden gestimuleerd als er een vuiltje in het oog zit of als je bijvoorbeeld uien snijdt. De tranen spoelen dan het geïrriteerde oog schoon. Ook emotionele tranen zijn reflextranen. De traanklieren produceren deze tranen als ze daartoe worden aangezet door de hersenen.

Dieren huilen niet

Dit verklaart echter nog niet waarom we überhaupt tranen ‘nodig hebben’ als we verdrietig zijn. Waarom is de mens de enige diersoort die tranen produceert? Vingerhoets geeft in zijn boek de volgende verklaring: in vergelijking met andere dieren zijn mensen veel meer gericht op visuele informatie dan op geur en feromonen. Maar tranen zijn ook heel belangrijk bij sociale binding. Ze vertellen dat iemand behoefte heeft aan steun.

Huilen bij verlies

Wereldwijd is het overlijden van een dierbare de sterkste reden om te gaan huilen: huilen maakt deel uit van een universeel voorkomende rouwreactie. Onderzoek onder zestig culturen laat echter zien dat er bij begrafenisrituelen weliswaar altijd wordt gehuild, maar dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen culturen. Zo kan de mate van huilen afhangen van wie er is overleden en is het in bepaalde culturen gebruikelijk om alleen tijdens bepaalde onderdelen van een begrafenis te huilen.

Meer weten:

Tranen – Waarom mensen huilen

Prof. Dr. Ad Vingerhoets

Uitgeverij Prometheus.

Tekst: Frieda Zieleman

Tarieven Stichting Rouwcentrum Panningen 2017 bekend

Het bestuur van de stichting Rouwcentrum Panningen heeft haar tarieven voor 2017 bekend gemaakt.

Het rouwcentrum gaat voor haar dienstverlening het all-in tarief van € 598,50  ( was 597,50: 2016) hanteren.

In dit bedrag is inbegrepen, de koeling, ongeacht het aantal dagen, de verzorging van de overledene en de mogelijkheid om dagelijks na de dag van binnenkomt tot aan de dag vóór de uitvaart een rouwbezoek zonder meerkosten af te spreken.

Onze beheerder verzorgt de rouwbezoeken, daarmee de uitvaartverzorgers ontlastend en  de nabestaanden kosten besparend.

Mocht uw eigen uitvaartverzorger wel aanwezig willen zijn bij een rouwbezoek dan is dat mogelijk. Uw Uitvaartverzorger zal daarvoor wellicht extra kosten in rekening brengen die buiten verantwoordelijkheid van de stichting rouwcentrum vallen.

Een toeslag is echter wel verschuldigd voor een (spoed)rouwbezoek op de dag van binnenkomst of indien dit aansluitend aan een verzorging met familie is.

Stg. Rouwcentrum Panningen, dat zonder winstoogmerk de exploitatie verzorgd ,  heeft met het nieuwe tarief nog steeds de laagste tariefstelling van alle  rouwcentra in de regio.

Voor overledenen die thuis opgebaard gaan worden, maar die vooraf een noodzakelijke koeling  of verzorging in het rouwcentrum nodig hebben wordt een lager tarief berekend.

 

 

 

 

 

Nieuwe rouwauto in gebruik genomen

Door dhr. Jaap Legters van Huiskamp Carrosserie werden vandaag de sleutels overhandigd van de nieuwe overbreng/staatsie rouwauto. Deze rouwauto is in de afgelopen maanden door de firma Huiskamp geheel naar wens gebouwd. Daarmee heeft Janssen uitvaartverzorging nu de beschikking over drie rouwauto’s.

rouwauto

Allerzielen

Op 2 november gedenken we wereldwijd de zielen van overleden dierbaren. Sinds de twaalfde eeuw heet deze dag Allerzielen. Omdat verlies een onlosmakelijk deel van het leven is, is Allerzielen dan ook een dag om het leven te vieren.

Allerzielen is de dag waarop de rooms-katholieke kerk de zielen van overledenen herdenkt. Sinds de twaalfde eeuw gebeurt dit een dag na Allerheiligen. Het feest van de zielen wordt overal ter wereld gevierd. Traditioneel katholieke landen, zoals Italië, Spanje, Portugal en heel Latijns-Amerika, besteden er de meeste aandacht aan.

Ook dit jaar zullen op diverse plaatsen in het land weer bijeenkomsten plaatsvinden rondom 2 november. Deze bijeenkomsten zijn niet altijd gebonden aan het katholieke geloof. De (begraaf)plaats waar Allerzielen wordt gevierd, is een gastvrije en serene ontmoetingsplek voor iedereen. De bijeenkomsten worden vaak opgeluisterd met eten en drinken, sfeervolle verlichting, indrukwekkende vuren en uiteenlopende kunstvormen.

jb-allerzielen4
Fotograaf Jasper Bosman

Huiskamergesprekken voorzien in behoefte

In de maand oktober werd door onze nazorgpartner Consendo in samenwerking met Janssen uitvaartverzorging huiskamergesprekken georganiseerd in Rouwcentrum Panningen.

In kleine kring werd u bijgepraat over wat te doen na een overlijden en welke zaken u nu al kunt vastleggen, niet alleen op het gebied van de uitvaart maar ook de zakelijke aspecten.  Deze avonden zijn door de bezoekers als zeer waardevol en positief ervaren.

Was u niet in de gelegenheid om deze bijeenkomsten te bezoeken: neemt u dan contact op met Janssen uitvaartverzorging voor vragen op het gebied van de uitvaart of bezoek een van de koffiepraat morgens bij Consendo. Deze zijn elke eerste vrijdag van de maand bij Consendo. U vindt meer informatie op www.consendo.nl