Janssen Uitvaartverzorging

Nieuws

Week van de begraafplaats 28 mei tot 3 juni

Tot en met 3 juni zijn er op bijna 90 begraafplaatsen verspreid over het hele land activiteiten in het kader van de Week van de Begraafplaats. Het thema is dit jaar ‘Tussen Kunst en Kist’. Er zal dan ook veel aandacht zijn voor kunst op graven en begraafplaatsen. Maar er zal ook muziek zijn, er zijn tentoonstellingen en veel meer. Via de website van de Week van de Begraafplaats is gemakkelijk te vinden wanneer welke activiteiten waar plaatsvinden.

http://www.weekvandebegraafplaats.nl

 

Symposium Vesalius

In het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft de Beroepsvereniging voor Oductie-assistenten, overledenenverzorgers en thanatopracteurs Vesalius, waar Henk Janssen lid van is,  een leerzaam symposium gehouden.

Aan de orde kwamen
– de functie en taken van de familierechercheur.

– Fred Lunenbeg kwam als Coördinator Technische Ondersteuning NFI iets vertellen over zijn dagelijkse werkzaamheden

Sprekers waren verder Prof. Mr. Dr. Wilma Duijst, GGD arts in Zwolle en hoogleraar in Maastricht over de Forensisch arts op de PD.

Dr. Vidija Soerdjbalie, pathologe van het NFI, gaf een bijdrage over de forensische sectie.
Een artikel over deze patholoog vindt u: https://magazines.forensischinstituut.nl/atnfi/2017/24/alles-wat-god-verboden-heeft-zie-ik-voorbijkomen