Janssen Uitvaartverzorging

Disclaimer

Door Janssen uitvaartvaartverzorging wordt de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie. Toch kan het gebeuren dat sommige informatie verouderd is en/of niet correct, of dat er informatie ontbreekt. Janssen uitvaartverzorging noch de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend, van welke aard dan ook, aan de inhoud van deze website.

De inhoud van deze website mag niet openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Janssen uitvaartverzorging.

Op deze website staan links naar websites van derden. Janssen uitvaartverzorging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Privacy

De door u verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, worden opgeslagen in een gegevensbestand. U vindt in  het privacy_statement_mei 2018  hoe wij omgaan met persoonsgegevens.