Met ingang van 25 september komt de maatregel om 1,5 meter afstand te houden te vervallen.

Coronapas: op veel plaatsen zoals in de horeca en evenementen zal echter aangetoond moeten worden middels de Corona Check-app dat men is gevaccineerd, hersteld is van corona, of een recent testbewijs overleggen.
Voor gebedshuizen en uitvaarten zal die verplichting niet gelden (tenzij de locatie er zelf om wil vragen).
Dit betekent dat voor bijvoorbeeld de crematoria zowel staan- als zitplaatsen weer volledig kunnen worden benut. Wel zal de ontvangstruimte pas 30 minuten vóór aanvang van een plechtigheid open gaan.

Let wel, het virus is nog niet weg dus het dringend advies blijft om zo veel mogelijk afstand te houden. Het is verstandig om elkaar de ruimte te geven en te gunnen; de 1,5 meter is en blijft een veilige afstand.

Ook de andere basisregels van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, goede luchtventilatie in de binnenruimtes dragen bij aan het voorkomen van besmetting.

Melden overlijden
U kunt het melden van een overlijden op de gebruikelijke manier melden. Bel 077-3078642.
Als uw dierbare (vermoedelijk) is besmet met het Coronavirus geeft u dat bij uw melding aan. Er zullen dan indien nodig beschermende maatregelen genomen worden wanneer uw dierbare wordt overgebracht naar het rouwcentrum.

Het bespreken van de uitvaart kan, indien nabestaanden niet besmet zijn met het Coronavirus of in quarantaine zijn op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Hebben nabestaanden wél het Coronavirus of zijn ze in quarantaine dan wordt gekeken of de uitvaart op een andere manier besproken kan worden bijvoorbeeld telefonisch.

Voor vragen is Janssen uitvaartverzorging altijd bereikbaar.

Rouwbezoek

Uit de laatste adviezen van RIVM en GGD blijkt dat de kans op besmetting met het Coronavirus door contact met een overleden dierbare zeer gering is. Een goede handhygiëne is echter wel noodzakelijk. In het rouwcentrum zal bij de ingang desinfectans aanwezig blijven. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen.

Laatste verzorging van uw dierbare die (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.
De laatste verzorging zal vrijwel hetzelfde zijn als bij iemand die niet is besmet. Thanatopraxie (lichte balseming) is  toegestaan. Verder zullen extra hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen worden bij de verzorging. Verzorging door de familie met assistentie door medewerkers is mogelijk. Het dragen van handschoenen en een mondkapje bij het verzorgen van een overledene besmet met het Coronavirus wordt geadviseerd. Het rouwcentrum zal vooraf alle overledenen reeds kleden met onderkleding.

Rouwcentrum en Afscheidshuis ‘Panningen’ volgt nauwgezet de protocollen van het RIVM en GGD en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste adviezen.