Met ingang van 26 juni wordt het maximum aantal mensen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn losgelaten, mits de ruimte dit toelaat en 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
In de praktijk betekent dit echter dat op veel locaties er toch minder personen aanwezig kunnen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende locaties. Dat betekent dat de aantallen  gaan gelden zoals hieronder vermeld.
Dit is een drastische maatregel zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn.
De plicht om een mondkapje te dragen komt te vervallen in de ruimten waar 1,5 meter afstand houden mogelijk is.
Registratie en gezondheidscheck komen te vervallen. Een vaste zitplaats blijft het advies.

Van de volgende locaties is inmiddels bekend hoeveel personen er mogen komen per 26 juni 2021:
Crematorium Venlo-Blerick:  70 personen aula en  ook 70 personen met horecagebruik
Crematorium Midden-Limburg: 75 personen met horecagebruik. Zonder horecagebruik: 75 personen
Crematorium Venray: 70 personen met horeca gebruik. Zonder horeca-gebruik: 70 personen
Kerk Panningen: 100 personen. Kerk Meijel: 100 personen. Kerk Helden: 88 personen. Kerk Grashoek: 68 personen. Kerk Beringe: 75 personen. Kerk Koninglust: 50 personen. Kerk Egchel: 36 personen.
Kerk Maasbree: 100 personen
Boszicht: 100 personen.
Houbereij: 80 personen verdeeld over grote zaal 50-60, kleine zaal 20-30

Voor uitvaartlocaties in de buitenlucht geldt geen maximum, wel 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats.

Personen uit één huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Aantallen kunnen dan wellicht iets hoger zijn per locatie.

Voor Rouwcentrum & Afscheidshuis Panningen geldt  een maximum van 30 personen in gehele gebouw en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Handdesinfectie wordt gevraagd bij binnenkomst.

Melden overlijden
U kunt het melden van een overlijden op de gebruikelijke manier melden. Bel 077-3078642.
Als uw dierbare (vermoedelijk) is besmet met het Coronavirus geeft u dat bij uw melding aan. Er zullen dan indien nodig beschermende maatregelen genomen worden wanneer uw dierbare wordt overgebracht naar het rouwcentrum.

Het bespreken van de uitvaart kan, indien nabestaanden niet besmet zijn met het Coronavirus of in quarantaine zijn op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Hebben nabestaanden wél het Coronavirus of zijn ze in quarantaine dan wordt gekeken of de uitvaart op een andere manier besproken kan worden bijvoorbeeld telefonisch.

Voor vragen is Janssen uitvaartverzorging altijd bereikbaar.

Rouwbezoek

Uit de laatste adviezen van RIVM en GGD blijkt dat de kans op besmetting met het Coronavirus door contact met een overleden dierbare zeer gering is. Een goede handhygiëne is echter wel noodzakelijk. In het rouwcentrum zal bij de ingang desinfectans aanwezig zijn en worden alle bezoekers gevraagd om hun handen te desinfecteren. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Ook dient er 1,5 meter afstand van elkaar te worden gehouden (uitgezonderd gezinsleden)

Laatste verzorging van uw dierbare die (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.
De laatste verzorging zal vrijwel hetzelfde zijn als bij iemand die niet is besmet. Thanatopraxie (lichte balseming) is  toegestaan. Verder zullen extra hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen worden bij de verzorging. Verzorging door de familie met assistentie door medewerker) is ter bescherming van eenieder in verband met de 1,5 meter afstand bewaren mogelijk voor maximaal 2 personen. Het dragen van handschoenen en een mondkapje is daarbij wel verplicht. Het rouwcentrum zal vooraf alle overledenen reeds kleden met onderkleding.

Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan, met inbegrip van de restricties zoals hierboven vermeld en het aanraken van de overledene (mits daarna een goede handhygiëne wordt toegepast) is mogelijk.  Rouwbezoek dient beperkt te worden tot maximaal 30 personen die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en waarbij maximaal 6 personen tegelijk in één ruimte aanwezig mogen zijn.

Rouwcentrum en Afscheidshuis ‘Panningen’ volgt nauwgezet de protocollen van het RIVM en GGD en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste adviezen. Na elk rouwbezoek worden deurklinken, toiletten etc.  schoongemaakt. Dat betekent dat rouwbezoeken de hele dag ingepland kunnen zijn, en wellicht niet op het tijdstip van uw voorkeur door de extra maatregelen die genomen moeten worden. Hiervoor vragen wij om uw begrip.