Aanpassing corona-regels per 23 maart

Met ingang van 23 maart zijn bijna alle corona-regels komen te vervallen.

De adviezen van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en goede luchtventilatie in de binnenruimtes dragen bij aan het voorkomen van besmetting en blijven van kracht.

Melden overlijden
U kunt het melden van een overlijden op de gebruikelijke manier melden. Bel 077-3078642.
Als uw dierbare (vermoedelijk) is besmet met het Coronavirus geeft u dat bij uw melding aan. Er zullen dan indien nodig beschermende maatregelen genomen worden wanneer uw dierbare wordt overgebracht naar het rouwcentrum.

Het bespreken van de uitvaart kan, indien nabestaanden niet besmet zijn met het Coronavirus of in quarantaine zijn op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Hebben nabestaanden wél het Coronavirus of zijn ze in quarantaine dan wordt gekeken of de uitvaart op een andere manier besproken kan worden bijvoorbeeld telefonisch.

Voor vragen is Janssen uitvaartverzorging altijd bereikbaar.