Met ingang van 28 april 2021 mogen er maximaal 100 personen bij een uitvaart aanwezig zijn, mits de ruimte dit toelaat en 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
In de praktijk betekent dit echter dat op veel locaties er toch minder personen aanwezig kunnen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende locaties. Dat betekent dat de aantallen  gaan gelden zoals hieronder vermeld.
Dit is een drastische maatregel zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn.
Wel mogen er vanaf 28 april weer twee personen per dag worden ontvangen in de thuissituatie.

Van de volgende locaties is inmiddels bekend hoeveel personen er mogen komen per 28 april 2021:
Crematorium Venlo-Blerick:  70 personen aula en  ook 70 personen met horecagebruik
Crematorium Midden-Limburg: 50 personen met horecagebruik. Zonder horecagebruik: 75 personen
Crematorium Venray: 50 personen met horeca gebruik Zonder horeca-gebruik: 50 personen
Kerk Panningen: 100 personen. Kerk Meijel: 100 personen. Kerk Helden: 88 personen Kerk Grashoek: 68 personen. Kerk Beringe: 75 personen. Kerk Koninglust: 50 personen  Kerk Egchel: 36 personen.
Kerk Maasbree: 100 personen
Boszicht: 100 personen.
Houbereij: 80 personen verdeeld over grote zaal 50-60, kleine zaal 20-30

 

Personen uit één huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Aantallen kunnen dan wellicht iets hoger zijn per locatie.

Uitvaartdiensten kunnen nog steeds in horecagelegenheden gehouden worden met een aansluitende koffietafel, mits die horecagelegenheid dat voorheen ook al deed. Ook een koffietafel, na een voorafgaande uitvaartdienst in een kerk is mogelijk mits er in de horecagelegenheid ook nog een afscheidsplechtigheid plaatsvindt. Uiteraard gelden de overige beperkingen voor de horeca ook dan.

Voor een rouwcentrum geldt ook een maximum van 30 personen in gehele gebouw en 1,5 meter afstand houden van elkaar. Een contactlijst invullen bij een algemeen rouwbezoek wordt gevraagd. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Handdesinfectie wordt gevraagd bij binnenkomst.

Melden overlijden
U kunt het melden van een overlijden op de gebruikelijke manier melden. Bel 077-3078642.
Als uw dierbare (vermoedelijk) is besmet met het Coronavirus geeft u dat bij uw melding aan. Er zullen dan indien nodig beschermende maatregelen genomen worden wanneer uw dierbare wordt overgebracht naar het rouwcentrum.

Het bespreken van de uitvaart kan, indien nabestaanden niet besmet zijn met het Coronavirus of in quarantaine zijn op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.
Hebben nabestaanden wél het Coronavirus of zijn ze in quarantaine dan wordt gekeken of de uitvaart op een andere manier besproken kan worden bijvoorbeeld telefonisch.

Voor vragen is Janssen uitvaartverzorging altijd bereikbaar.

Rouwbezoek

Uit de laatste adviezen van RIVM en GGD blijkt dat de kans op besmetting met het Coronavirus door een overleden dierbare zeer gering is. Een goede handhygiëne is echter wel noodzakelijk. In het rouwcentrum zal bij de ingang desinfectans aanwezig zijn en worden alle bezoekers gevraagd om hun handen te desinfecteren. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Ook dient er 1,5 meter afstand van elkaar te worden gehouden (uitgezonderd gezinsleden)

Laatste verzorging van uw dierbare die (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus.
De laatste verzorging zal vrijwel hetzelfde zijn als bij iemand die niet is besmet. Thanatopraxie (lichte balseming) is ook weer toegestaan. Verder zullen extra hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen worden bij de verzorging. Verzorging met familie, van alle overledenen is ter bescherming van eenieder in verband met de 1,5 meter afstand bewaren mogelijk voor maximaal 2 personen. Het dragen van handschoenen en een mondkapje is daarbij wel verplicht.

Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan, met inbegrip van de restricties zoals hierboven vermeld en het aanraken van de overledene (mits daarna een goede handhygiëne wordt toegepast) is mogelijk.  Rouwbezoek dient beperkt te worden tot maximaal 30 personen die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en waarbij maximaal 6 personen tegelijk in één ruimte aanwezig mogen zijn.

Rouwcentrum en Afscheidshuis ‘Panningen’ volgt nauwgezet de protocollen van het RIVM en GGD en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste adviezen. Na elk rouwbezoek worden deurklinken, toiletten etc  schoongemaakt. Dat betekent dat rouwbezoeken de hele dag ingepland kunnen zijn, en wellicht niet op het tijdstip van uw voorkeur door de extra maatregelen die genomen moeten worden. Hiervoor vragen wij om uw begrip.