Janssen Uitvaartverzorging

Schadefonds geweldsmisdrijven: als u slachtoffer bent

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming.

Het Schadefonds erkent daarmee het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen. In de brochure vindt u meer informatie.