Janssen Uitvaartverzorging

Symposium Vesalius

In het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft de Beroepsvereniging voor Oductie-assistenten, overledenenverzorgers en thanatopracteurs Vesalius, waar Henk Janssen lid van is,  een leerzaam symposium gehouden.

Aan de orde kwamen
– de functie en taken van de familierechercheur.

– Fred Lunenbeg kwam als Coördinator Technische Ondersteuning NFI iets vertellen over zijn dagelijkse werkzaamheden

Sprekers waren verder Prof. Mr. Dr. Wilma Duijst, GGD arts in Zwolle en hoogleraar in Maastricht over de Forensisch arts op de PD.

Dr. Vidija Soerdjbalie, pathologe van het NFI, gaf een bijdrage over de forensische sectie.
Een artikel over deze patholoog vindt u: https://magazines.forensischinstituut.nl/atnfi/2017/24/alles-wat-god-verboden-heeft-zie-ik-voorbijkomen