Janssen Uitvaartverzorging

Tarieven Stichting Rouwcentrum Panningen 2017 bekend

Het bestuur van de stichting Rouwcentrum Panningen heeft haar tarieven voor 2017 bekend gemaakt.

Het rouwcentrum gaat voor haar dienstverlening het all-in tarief van € 598,50  ( was 597,50: 2016) hanteren.

In dit bedrag is inbegrepen, de koeling, ongeacht het aantal dagen, de verzorging van de overledene en de mogelijkheid om dagelijks na de dag van binnenkomt tot aan de dag vóór de uitvaart een rouwbezoek zonder meerkosten af te spreken.

Onze beheerder verzorgt de rouwbezoeken, daarmee de uitvaartverzorgers ontlastend en  de nabestaanden kosten besparend.

Mocht uw eigen uitvaartverzorger wel aanwezig willen zijn bij een rouwbezoek dan is dat mogelijk. Uw Uitvaartverzorger zal daarvoor wellicht extra kosten in rekening brengen die buiten verantwoordelijkheid van de stichting rouwcentrum vallen.

Een toeslag is echter wel verschuldigd voor een (spoed)rouwbezoek op de dag van binnenkomst of indien dit aansluitend aan een verzorging met familie is.

Stg. Rouwcentrum Panningen, dat zonder winstoogmerk de exploitatie verzorgd ,  heeft met het nieuwe tarief nog steeds de laagste tariefstelling van alle  rouwcentra in de regio.

Voor overledenen die thuis opgebaard gaan worden, maar die vooraf een noodzakelijke koeling  of verzorging in het rouwcentrum nodig hebben wordt een lager tarief berekend.