Ontzorgen in moeilijke tijden

Requim2_a  Henk Janssen, uitvaartverzorger

Ieder mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Voor de meeste mensen is dit een intense ervaring. Het is dan ook belangrijk dat het afscheid en de uitvaart plaatsvinden op een passende wijze, in overeenstemming met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Soms is het niet gemakkelijk om wensen onder woorden te brengen. Vaak is men ook niet op de hoogte wat de mogelijkheden zijn of wat men allemaal zelf kan doen. De locatiekeuze, de (live)muziek, het zijn allemaal keuzes die het afscheid heel persoonlijk maken. Zoals elk mens uniek is, zo kan ook het afscheid heel persoonlijk en zo kleurrijk worden ingevuld als u zelf wilt.