Veel gestelde vragen 
_

Wij kunnen het ons heel goed voorstellen als u vragen heeft. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Wat moet ik doen bij een overlijden?

Na het overlijden van uw dierbare dient u als eerste een arts te waarschuwen. Bij overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling zal de verpleging dit voor u doen. Nadat de arts is geweest kunt u de uitvaartverzorger bellen. Indien het overlijden in een ziekenhuis heeft plaatsgevonden zal de overledene naar het mortuarium worden overgebracht.

Welke mogelijkheden zijn er voor de opbaring?

Voor de opbaring zijn er verschillende mogelijkheden.

U kunt uw dierbare opbaren in een rouwcentrum. In deze situatie zal het lichaam in de best mogelijke omstandigheden gekoeld worden, doordat de verblijfstemperatuur ca 4 graden zal zijn.

Bij een thuisopbaring wordt er veelal gebruik gemaakt van een koelapparaat onder het lichaam. Het nadeel hiervan is dat het tot wel 24 uur kan duren na het tijdstip van overlijden voordat het lichaam voldoende is gekoeld. De natuurlijke processen hebben in de tussentijd wel de kans gekregen om zich te ontwikkelen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de conditie van de overledene, en het aantal dagen dat de opbaring moet duren kan dit betekenen dat de kist vroegtijdig gesloten moet worden.

Bij de thanatopraxie behandeling is geen koeling meer nodig. Deze behandeling vindt  plaats in een rouwcentrum. Ook een thanatopraxie behandeling geeft geen 100% garantie dat een opbaring altijd goed zal gaan.

Van de uitvaartverzorger mag u verwachten dat deze u eerlijk zal vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat in de specifieke situaties is te verwachten.

Binnen welke tijd moet de uitvaart worden gehouden?

Een uitvaart mag in Nederland op zijn vroegst 36 uur na overlijden plaatsvinden en uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden. In bijzondere gevallen kan de burgemeester uitstel verlenen, bijvoorbeeld als er familieleden uit het buitenland moeten overkomen. Voor een uitvaart binnen 36 uur na overlijden is toestemming van de Officier van Justitie nodig.

De dag en uur van de uitvaart zijn uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid bij de begraafplaats of het crematorium op dat moment. Wij kunnen u hierover adviseren.

Waarom is het koelen van een overledene zo belangrijk?

Na een overlijden zijn de bacteriën die in ieder mens voorkomen nog steeds aanwezig. Zij vermenigvuldigen zich na het overlijden en zetten het natuurlijke ontbindingsproces in gang. De snelheid van het ontbindingsproces is afhankelijk van factoren als de omgevingstemperatuur, het tijdstip na het overlijden waarop met koelen kan worden begonnen en de conditie van het lichaam. Door het lichaam te koelen wordt de groei van bacteriën, en daarmee het ontbindingsproces, afgeremd. Het advies is om binnen drie uur na overlijden te beginnen moet koelen.

Wanneer koeling niet mogelijk of niet afdoende is, kan thanatopraxie uitkomst bieden. Bij een dergelijke behandeling hoeft een lichaam niet gekoeld te worden. De gebruikte chemische middelen zorgen er als het ware voor dat de bacteriën tijdelijk, gedurende maximaal 10 dagen, worden ‘verdoofd’.

Hoe wordt thantopraxie of lichte balseming uitgevoerd?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is thanatopraxie of lichte balseming NIET het insmeren van de huid met een vloeistof. Thanatopraxie is een specialistische behandeling, waarbij het bloed vervangen wordt door een chemische vloeistof met een conserverende werking. Omdat dit een invasieve behandeling is -er wordt iets ingebracht in het lichaam- wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd.

Als ik bij Dela, Monuta of Yarden verzekerd ben, kan Janssen Uitvaartverzorging dan de uitvaart verzorgen?

U bent altijd vrij om een uitvaartverzorger van uw keuze in te schakelen. Bij een natura uitvaartverzekeringen krijgt u dan de verzekerde waarde in geld uitgekeerd. Dit bedrag kan dan wel lager zijn dan wat u verwacht. In de polisvoorwaarden van uw uitvaartverzekering leest u wat in uw situatie van toepassing is. Twijfelt u? Wij adviseren u hier graag over.

Waar moet aangifte van overlijden worden gedaan?

Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u. Bij de aangifte moeten de A- en B-verklaringen van de arts worden overgelegd. Na aangifte ontvangt u een verlof tot begraven of cremeren dan wel een toestemming tot ontleding. Als er sprake was van een niet-natuurlijk overlijden wordt dit verlof pas afgegeven nadat de Officier van Justitie het lichaam van de overledene heeft vrijgegeven. Dit doet hij door de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van geen bezwaar tegen begraven of cremeren af te geven.

Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap?

Om uw lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen, moet u zich zelf aanmelden. Dit doet u door bij de afdeling anatomie van een van de universitaire medische faculteiten in ons land een verklaring in te vullen. Het is mogelijk dat men op het moment van overlijden over voldoende lichamen beschikt. Dat betekent dat niet aan uw wens voldaan kan worden.

Kan er een uitvaart plaatsvinden als mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap is?

Als u uw lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld, zal het al binnen enkele uren na overlijden worden overgebracht naar de afdeling anatomie van de medische faculteit. Een begrafenis of crematie is dus niet mogelijk. U kunt wel een herdenkingsdienst houden, rouwkaarten versturen en een advertentie plaatsen zoals bij andere uitvaarten ook kan.

Kan ik op elke begraafplaats of in elk crematorium worden begraven of gecremeerd?

U bent vrij in de keuze van crematorium of begraafplaats. Bijzondere begraafplaatsen, behorende bij een kerk of geloofsgemeenschap, kunnen als voorwaarde hebben dat alleen leden van die kerk daar begraven kunnen worden.

Mag ik op eigen grond begraven worden?

De wet schrijft voor dat begraven alleen is toegestaan op een begraafplaats. Dus als de eigen grond de bestemming begraafplaats heeft, dan mag dat. De gemeenteraad kan besluiten uw grond als bijzondere begraafplaats aan te wijzen.

Mag ik zelf de kist maken?

Ja, u mag zelf de kist maken. Deze dient wel te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. Ook de juiste maat is belangrijk. Vraag ons gerust om advies.

Hebben jullie eigen rouwauto's?

Janssen Uitvaartverzorging heeft eigen rouwvervoer. Daardoor kan het vervoer voordeliger worden aangeboden dan bij andere uitvaartverzorgers. Ook wanneer u bijzondere vervoerswensen heeft, zoals paard en koets, een Rolls Royce als rouwauto of een uitvaartmotor, kunnen wij deze voor u vervullen.

Wanneer mag ik de as ophalen in het crematorium?

De aanvrager van de crematie mag de asbus of urn een maand na de crematiedatum ophalen. Het is ook mogelijk de uitvaartverzorger of iemand anders te machtigen om dit namens de aanvrager van de crematie te doen.

Mag ik as van een overledene overal verstrooien?

Om as van een overledene te verstrooien is toestemming van de grondeigenaar nodig. Dus op eigen grond mag u de as altijd verstrooien. Als u de as wilt verstrooien op een kerkhof of als u de asbus of urn wilt bijzetten in of op een graf, dient u toestemming te hebben van de beheerder van de begraafplaats.

Hoe gaat het als iemand in het buitenland overlijdt?

Ervan uitgaande dat de uitvaart in Nederland plaatsvindt, moet de overledene eerst naar Nederland komen. Dit heet repatriëring. Meestal wordt dit verzorgd door de reis- of zorgverzekeraar. Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen is namelijk ook de repatriëring inbegrepen na overlijden bij een behandeling in een buitenlands ziekenhuis. Als er geen verzekeraar is die de repatriëring verzorgt, kunt u een plaatselijke uitvaartverzorger waarschuwen. Deze zal dan in overleg met de uitvaartverzorger in Nederland de benodigde papieren gereed laten maken. In België en Luxemburg is een verlof tot begraven of cremeren voldoende. In andere landen is een extra verklaring van de bevoegde autoriteit nodig om met het lichaam over de grens te reizen. Soms zijn er verklaringen uit Nederland nodig, zoals een uittreksel uit de geboorteakte of de huwelijksakte, voordat de autoriteiten een akte van overlijden kunnen opmaken.

Het duurt vervolgens enkele dagen tot zelfs enkele weken voordat de overledene weer in Nederland is.

Vervolgens dient de akte van overlijden in de Gemeentelijke Basisadministratie van de woongemeente te worden verwerkt. Daarnaast kunt u de buitenlandse akte van overlijden laten inschrijven bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Zo kunt u altijd snel en eenvoudig een recent en geldig afschrift of internationaal uittreksel van deze akte opvragen.

Wat gebeurt er als niemand de opdracht voor de uitvaart kan of wil geven?

Als niemand de opdracht wil verstrekken tot verzorging van de uitvaart, dan dient uiterlijk op de derde dag na het overlijden de burgemeester te worden gewaarschuwd van de gemeente waar de overledene zich dan bevindt. Deze zal dan voor een sobere uitvaart zorgen. De gemeente bepaalt in dat geval hoe de uitvaart wordt vormgegeven en op welke dag en tijdstip deze zal plaatsvinden. Nabestaanden hebben hier geen invloed op. De kosten kunnen door de gemeente worden verhaald op de nalatenschap, op de huwelijkspartner of de kinderen.

Als de nabestaanden geen financiële middelen hebben maar wel zelf opdracht willen geven voor de uitvaart, dan kunnen zij daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Het is zaak dit te doen vóór er opdracht wordt gegeven tot verzorging van een uitvaart. Overleg daarom tijdig met de gemeentelijke afdeling van de woonplaats van de aanvrager.

Wat is een buikpunctie of holtebehandeling ?

Door verschillende omstandigheden, zoals het ziekteproces, de medische behandeling of het natuurlijke ontbindingsproces, kan de buik van een overledene zwellen door gasvorming of ophoping van vocht. Een buikpunctie of holtebehandeling kan dan zinvol zijn, zodat de kist niet voortijdig gesloten hoeft te worden. Wij kunnen u adviseren of dit in de gegeven situatie zinvol is. Omdat dit een invasieve behandeling is -er wordt iets ingebracht in het lichaam- wordt altijd schriftelijk toestemming gevraagd.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Vraag ons gerust om meer informatie.

UW VERTROUWDE UITVAARTVERZORGER VOOR PEEL EN MAAS

NEEM CONTACT OP