Janssen Uitvaartverzorging

Memori

Met ingang van 1 januari 2017 maken wij gebruik van Memori

Zoveel herinneringen… Memori brengt ze samen

In de herinneringen van alle mensen rondom één persoon ligt in potentie een groot cadeau besloten wat men de nabestaanden kan schenken. Memori maakt het mogelijk om dit te realiseren.

De behoefte om later tastbare herinneringen te hebben, voelen de meeste nabestaanden direct na een overlijden nog niet zo duidelijk. Men is erg bezig met dat moment en ontvangt steun in de vorm van een kaartje, bloemetje, bericht op Facebook of aanwezigheid bij de uitvaart.

Na die eerste weken wordt het echter vaak stiller. In deze periode, waarin het grote gemis voelbaar wordt, worden herinneringen steeds belangrijker. Ze kunnen veel troost, maar ook kracht bieden. Ze brengen de overledene weer een beetje dichterbij.

Daarom is er Memori.

Het is een digitale plaats waar herinneringen aan iemand kunnen worden samengebracht. Deze herinneringen kunnen beeldmateriaal of teksten zijn. Ook reacties en digitale kaarsjes naar aanleiding van een overlijden kunnen worden geplaatst.  U vindt er ook informatie over de uitvaart zoals bijvoorbeeld routebeschrijvingen en foto’s van de locaties.

 

Janssen uitvaartverzorging aangesloten bij Requiem Uitvaartzorg

Wij zijn sinds december 2007 aangesloten bij Requiem Coöperatie, het landelijk netwerk van lokale, zelfstandige uitvaartondernemers. Requiem heeft Janssen uitvaartverzorging geselecteerd op vijf kernwaarden: persoonlijke aandacht voor nabestaanden, persoonlijke invulling van de uitvaart, ruim beschikbare tijd, transparantie en lokale binding. Deze kernwaarden worden door alle aangesloten ondernemers onderschreven.