Janssen Uitvaartverzorging

Verzekeringen

Bij Janssen uitvaartverzorging streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.

Soms is het nodig om voor de kosten van een uitvaart een uitvaartverzekering af te sluiten.

Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen.

De sommenverzekering: dat is een verzekering die na overlijden een bedrag uitkeert dat u kunt gebruiken om de uitvaart te betalen. Hierbij bent u volledig vrij in de keuze van de uitvaartverzorger.

De naturaverzekering keert geen geld uit maar diensten. U kiest er dan voor om de uitvaart ook door die verzekeraar te laten uitvoeren. Als u de uitvaart door ons wilt laten uitvoeren is de geldelijke waarde vaak lager. Vraag vooraf dan ook inlichtingen naar het verzekerde bedrag.

De gemengde verzekering is een verzekering die zowel diensten als een geldbedrag uitkeert.

Janssen uitvaartverzorging is onafhankelijk van uitvaartverzekeraars.

U kunt altijd vrijblijvend  informeren naar de waarde van uw uitvaartverzekering.